Пролетно състезание по български език

Първо пролетно състезание "Добър ли си по български език?" - 31 май 2015 г.Резултати:

Информацията е архивирана.
Второ пролетно състезание "Добър ли си по български език?" - 27 март 2016 г.

За първи клас:

                                          Диктовка


       В гората живееше немирен Мечо. Мечето по цял ден се забавляваше. Играеше в храсталака. Къпеше се по гръб във водопада.
       Порасна Мечо. Стана послушен. Майка му Мецана го записа в горското училище. Мечо беше много горд, че ще бъде ученик.

           
Критерии за оценяване на диктовката - точки се отнемат за:
1. Грешки при правопис на съществителни собствени имена (Мечо, Мецана)

2. Грешки при правопис на думи със звучни съгласни в края на думата (гръб, горд)

3. Грешки при правопис на двойния предлог ВЪВ (във водопада)

4. Грешки при правопис на думи с Й в средата (майка)

5. Грешки при правопис на думи с неударени гласни (храсталака, послушен, забавляваше, водопада, училище, ученик...)

6. Грешки при правопис на малки думи без собствено ударение (в, се, му, по, и, го, от, че, ще…)

7. Грешки при правопис на думи, съдържащи Я (цял, забавляваше)

8. Грешки при правопис на думи, съдържащи  Щ (ще, училище)

9. Пропуснати букви, заменени букви /думи/ 

10. Грешки при обособяване на изреченията (начална главна буква, точка)
Резултати:

Информацията е архивирана.
Трето пролетно състезание "Добър ли си по български език?" - 2 април 2017 г.

Резултати:

Информацията е архивирана.
PHP
Notice: Trying to get property of non-object
in file /home/childrensacademy/www/www/appman/core/site.core.php on line 739
Notice: Trying to get property of non-object
in file /home/childrensacademy/www/www/appman/core/site.core.php on line 741