Състезание по английски език

Състезанието е насочено към учениците от 1. до 7. клас и се провежда по формата на изпитите за сертификат на Cambridge English Language Assesment.

Първо есенно състезание Back to School English Exam: 01.10.2017 г.
Резултати:

Информацията е архивирана.


Първо пролетно състезание End of Year English Exam: 26.05.2018 г.
Резултати: