Школа по JUMP Math

За деца от 5-годишна възраст до 4. клас


JUMP Math е разработен като метод за преподаване на математика от д-р Джон Майтън, математик от Университета на Торонто в Канада, преди повече от 15 години.

Основната цел, която JUMP Math се стреми да постигне, е да помогне на всички деца да разберат и заобичат математиката. "За децата математиката е нещо важно; в справянето по този предмет има нещо, което ги кара да чувстват, че могат да успеят във всичко." (Джон Майтън)

Системата е разработена за деца от ПК/1 клас до 8. клас.

България е първата неангло-говоряща страна, която въвежда Jump Math. Работните тетрадки по Jump Math за 1.-4. клас, първа част, са официално одобрени от МОН със заповед РД09-219/27.02.2013 г.

Философията на JUMP Math се състои от няколко ключови принципа:
  • Нови интелектуални способности могат да изникнат внезапно, дори у най-изоставащия ученик, вследствие на серия от малки стъпки напредък. Повече от всеки друг предмет, математиката е инструмент за методично и ефективно добавяне на тези стъпки знание, които могат да тансформират ученика от изоставащ в успяващ.
  • Децата, които не вярват, че могат да са успешни, никога не успяват. JUMP Math започва с изграждане на увереност, което доказано променя разбирането на децата за собствените им способности.

В България системата Jump Math се въвежда под ръководството на екипа на Института за прогресивно образование /ИПО/ (http://www.progresivno.org).

Целта на заниманията по Jump Math в Детската академия е да се даде възможност на всички деца на възраст от 5 години до 4. клас, които сега навлизат в света на математиката или пък изпитват безпокойство или неувереност в собствените си възможности по математика, да работят индивидуално или в малки групи, под ръководството на специално обучен в методиката преподавател, за да могат бързо и без напрежение да задълбочат своите познания и да разгърнат потенциала си на добри математици, каквито могат да бъдат всички деца.

Заниманията се провеждат веднъж седмично, в неделя, в групи до 10 деца, с продължителност два астрономически часа, в сградата на Детската академия в София на адрес: кв. Лозенец, ул. "Хенрих Ибсен" 3-9, партер.

Курсът за всяка възрастова група е разделен на три модула със следната продължителност:
1. първи модул: 01.10.-17.12.2017 г. (12 седмици);
2. втори модул: 07.01.-25.03.2018 г. (11 седмици);
3. трети модул: 15.04-17.06.2018 г. (10 седмици).

Таксата за участие в Школата е 20 лв. за едно занимание от два астрономически часа. Заплаща се еднократно, предварително, като обща сума за всеки отделен модул и при отсъствия не подлежи на възстановяване. Учебните материали, по които всяко дете работи, се заплащат отделно от родителите по посочените в сайта на ИПО цени. Заявката за учебните материали се подава от преподавателите на Детската академия.

Размерът на таксата за първия модул е 240 лева, за втория модул - 220 лв., за третия - 200 лв.

Графикът за работа в Школата по Jump Math е както следва:
1. 10.00-12.00 часа: всички групи от предучилищна възраст;
2. 12.00-14.00 часа: 1. клас;
3. 14.00-16.00 часа: 2. клас;
4. 16.00-18.00 часа: 3. и 4. клас.

Краен срок за записване: 01.10.2017 г. или до запълване на местата във всяка група.

За информация и записване: 0888222863