Обръщение на директора

 Уважаеми родители,

Ние вярваме, че децата са най-голямото богатство, а тяхното добро образование е най-значимата и дългосрочна инвестиция в бъдещето.

Ето защо създадохме не просто поредната детска градина и ясла, а едно по-различно място, в което децата наистина да се чувстват специални, сигурни и обичани, а Вие - спокойни и щастливи.

Предлагаме Ви модел на обучение и възпитание, чрез който искаме да Ви бъдем максимално полезни. Гарантираме Ви бързо адаптиране на детето Ви към средата в градината, самостоятелност, задълбочени знания, социални умения, култура и стил на поведение.

Защо Детската градина с ясла към Детската академия на науките, изкуствата и спорта е едно по-различно и специално място за децата?

Защото:

• Детската градина разполага с много добра материална база: две отделни сгради в София - самостоятелна триетажна сграда в центъра на града и в непосредствена близост до Южния парк, в който децата имат възможност да спортуват и играят, да се разхождат и изучават природата;

• Предлагаме ежедневни и целогодишни грижи за децата, без прекъсване през лятото;

• Нашите целодневни групи са от 10-12 деца, за всяка от които неотлъчно се грижат двама педагози и помощен персонал;

• Правим често диагностика на децата и сформираме малки подгрупи във всички възрастови групи според нивото на техните знания и интереси.

• Работим по изготвена от екипа на Детската академия програма, която включва:

* Ранно ограмотяване по български език;

* Изпреварващо обучение по математика;

* Интензивно изучаване на два чужди езика и лагери с преподаватели-носители на езика;

* Научни дейности, занимания по интереси и музика;

* Логически игри, насочени към развитието на когнитивните умения;

* Ежедневни разнообразни спортни тренировки, тренировки по плуване и изправителна гимнастика;

• Учебният процес е съобразен с темпото на развитие на всяко дете;

• За децата се грижи опитен, мотивиран екип от висококвалифицирани специалисти в своята област;

• Организираме Зелена, Бяла и Синя Детска градина: 4-6 седмици извън София, на планина и на море;

• Осигуряваме здравословно и вкусно детско меню, включително и диетично, доставено от лицензирана детска кухня, със сертификати за произход на продуктите.
 
• Провеждаме консултации с логопед и психолог, с дентален и очен лекар;

• Пътуваме и се забавляваме - авторската програма за работа с децата е свързана с посещения на културни събития, екскурзии и участия в национални и международни конкурси, състезания и олимпиади.


С уважение,
Д-р Ирина Шопова
Директор