Организация на деня

ЕДИН МОНТЕСОРИ ДЕН

1. 8.30-9.00: посрещане на децата
2. 9.00-12.00: Монтесори дейности
3. 12.00-14.00: обяд, отдих
4. 14.00-17.00: Монтесори дейности
5. 17.00-17.30: изпращане на децата