Монтесори среда

Нашата Монтесори класна стая

Предлагаме на Вашите деца истинска Монтесори среда с международно сертифициран педагог към MACTE Montessori Accreditation Council for Teacher Education и опит в акредитирани Монтесори детски къщи в Северна Америка.