Школа по физика и астрономия

Заниманията в Школата по астрономия са подходящи за деца от 7 до 14 години. Провеждат се веднъж седмично, в удобно за участниците време.
Програмата предвижда наблюдения на нощното небе, които се провеждат в Южния парк, на Витоша, или на друго подходящо място, което се уточнявадопълнително.

ПРОГРАМА:
1. Въведение в астрономията - мащаби и строеж на Вселената, представи за Вселената, предмет, задачи, уреди и методи на астрономията;
2. Видими и истински положения и движения на небесните тела - звездното небе, видими движения, време и календар, закони на Кеплер, движение под действие на гравитационните сили;
3. Слънчевата система - образуване, физични условия на планетите, малки тела;
4. Звезди и звездна еволюция, Слънце;
5. Строеж и еволюция на Вселената - Млечният път: форма, размери, въртене; класификация и характеристики на галактиките, закон на Хъбл; теория на горещата Вселена, начало, развитие и бъдеще на Вселената; живот и разум във Вселената.

Заниманията в Школата по физика и астрофизика са подходящи за ученици от 6 до 12. клас. Провеждат се веднъж седмично, в удобно за участниците време.
Основна цел на работата с участниците е подготовката и участието им в национални и международни олимпиади и състезания по физика и астрономия.

Ръководител на Школата е Дилян Христов. 
Дилян Христов е завършил Националната природоматематическа гимназия, профил математика и физика. Лауреат е на международни олимпиади по физика, астрономия и астрофизика. Завършва висшето си образование в Кеймбридж и притежава магистърска степен по естествени науки. Работи в лабораторията по молекулярна биология в Университета в Кеймбридж. Занимава се професионално с алпинизъм и катерене.