Банкови сметки

Титуляр: Детска академия на науките, изкуствата и спорта-София

Банка:
Първа инвестиционна банка
IBAN: BG37FINV91501016985096
BIC: FINVBGSF
Вид валута: BGN

или

Банка: УниКредит Булбанк
IBAN: BG05UNCR70001523232399
BIC: UNCRBGSF
Вид валута: BGN