Школа по български език и литература

За учениците от 5. до 7. клас

Заниманията в Школата са насочени към учениците, които имат интерес към българския език и литература и искат да задълбочат своите знания и умения или да разгърнат таланта си на писатели.

Обучението е организирано в малки групи (до 10 участници).

Заниманията се провеждат един път седмично, в събота, с продължителност 120 минути.


КУРС ЗА ПОДГОТОВКА ЗА НВО СЛЕД 7. КЛАС

Курсът е насочен към децата, които ще кандидатстват в езикова гимназия след 7 клас.

Заниманията се провеждат при следния график:
1. за учениците от 5. клас: от 9.30 до 11.30 часа;
2. за учениците от 6. клас: от 11.30 до 13.30 часа;
2. за учениците от 7. клас: от 13.30 до 15.30 часа.

От месец декември до месец май са предвидени пробни изпити по формата на външното оценяване.


КУРС ПО ПИСАНЕ НА ЕСЕ


В курса по творческо писане учениците от 7. клас ще усъвършенстват своите умения за създаване на есе.
Курсът е насочен към подготовка за кандидатстване в колеж след 7. клас.

Заниманията се провеждат в събота, от 16.00 до 18.00 часа.


Курсовете са разделени на два модула, със следната продължителност:
1. първи модул: септември 2019 г. - януари 2020 г.;
2. втори модул: февруари - юни 2020 г.

Заниманията се провеждат на адрес: София, ул. Иван Денкоглу № 19 (в непосредствена близост до Съдебната палата).

Таксата за участие се заплаща еднократно, по банков път (Банкова сметка) или на място, предварително, за всеки отделен модул, и при отсъствия не подлежи на възстановяване.

Размерът на таксата за първия модул е както следва:
1. при плащане до 31 март 2019 г. включително: 450 лева;
2. при плащане до 30 април 2019 г. включително: 495 лева;
3. при плащане след 30 април 2019 г.: 540 лева.

Размерът на таксата за втория модул е както следва:
1. при плащане до 31 декември 2019 г. включително: 450 лева;
2. при плащане до 31 януари 2020 г. включително: 495 лева;
3. при плащане след 31 януари 2019 г.: 540 лева.

При участие на едно дете и в двата курса се ползват 50 % отстъпка от размера на таксата за втория курс.

Заплащането на таксата гарантира мястото на детето в съответната група.

За информация и записване: 0888222863.