Издания

Учебник по математика за 1. клас

Учебникът е написан от г-жа Събка Бенчева - дългогодишен преподавател по математика на ученици от 1. до 4. клас, автор и консултант на редица учебници и помагала по математика, одобрени от МОН, методически ръководител на направление "Математика" и преподавател в Детската академия на науките, изкуствата и спорта.

Учебникът съдържа две части: в първата част са посочени основните типове задачи, които малките математици трябва да разберат и усвоят, а във втората част са включени тестове за самостоятелна работа и проверка на знанията на децата.

Съдържанието на учебника е насочено към децата, които проявяват по-сериозен интерес към математиката и е подходящо за подготовка за състезания по математика с повишена трудност.

Учебникът може да бъде закупен от офиса на Детската академия в гр. София или поръчан на тел. 0888222863.

Цената му е 12 лв.