Лагер-школи

Юнска школа за децата от предучилищна възраст до 7. клас

22-27 юни 2018 г., в Родопите

 • Математика
 • Ментална аритметика
 • Астрономия
 • Археоастрономия
 • Музика
 • Английски език

Юлска школа за учениците от 5. до 7. клас

23-29 юли 2018 г., в Родопите

 • Математика
 • Ментална аритметика
 • Физика
 • Астрономия
 • Археоастрономия
 • Тракология