Подготовка за колеж


Курс по математика за учениците от 6. клас

Заниманията са насочени към учениците от 6. клас, които през следващата учебна година ще кандидатстват в Американския колеж.

Подготовката е предвидена в четири модула:
1. 8 януари-26 март 2017 г.
2. 2 април-25 юни 2017 г.
3. 17 септември-17 декември 2017 г.
4. 7 януари-11 март 2018 г.

Заниманията се провеждат веднъж седмично, в неделя, от 10 до 12 часа.

Таксата за участие е 40 лв. за едно занимание от 120 минути и се заплаща предварително, в началото на всеки модул, съобразно броя на заниманията в модула.

Заниманията се водят от г-н Емил Карлов.

За информация и записване: 0888 222863.
Краен срок за записване: 07.01.2017 г.Интензивен курс по математика за учениците от 7. клас

Заниманията са насочени към учениците от 7. клас, които през настоящата учебна година ще кандидатстват в Американския колеж.

Подготовката е интензивна и се провежда в периода 08.01-12.03.2017 г. в неделя от 13.00 до 15.30 часа и през зимната ваканция (часовете за заниманията през ваканцията ще бъдат уточнени допълнително).

Таксата за участие е 50 лв. за едно занимание от 150 минути и се заплаща предварително, в началото на курса, в размер 650 лв. за 13 занимания или на две равни вноски по 325 лв. в срок до 08.01. и до 08.02.2017 г.

Графикът на заниманията е както следва:
1. 08.01.2017 г.
2. 15.01.
3. 22.01.
4. 29.01.
5. 05.02.
6. 06.02.
7. 07.02.
8. 08.02.
9. 12.02.
10. 19.02.
11. 26.02.
12. 05.03.
13. 12.03.

Заниманията се водят от г-н Емил Карлов.

За информация и записване: 0888 222863.
Краен срок за записване: 07.01.2017 г.


Изпитът за кандидатстване в Колежа е на 19.03.2017 г., неделя.


Индивидуална подготовка по творческо писане за учениците от 6. и 7. клас

Заниманията са насочени към развиване и усъвършенстване на уменията за писане на есе.

Подготовката е индивидуална, съобразена с нивото и/или затрудненията на всеки ученик, с оглед постигането на поставената цел.

Заниманията се провеждат веднъж седмично, с продължителност два астрономически часа, в удобно за ученика време. След всяко занимание се поставя домашна работа.

Таксата е 60 лв. за едно занимание и се заплаща при всяко посещение.

За информация и записване: 0888 222863.