Школа по забавна математика

За деца от 4 до 7-годишна възраст

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ ОТ СОФИЯ:

Заниманията по забавна математика са подходящи за всички любознателни деца от 4-годишна възраст до 1. клас.

Целта
на заниманията е да подпомогне развитието и усъвършенстването на математическите знания и умения на всяко дете и чрез изпреварващо обучение да провокира дълготраен интерес към математиката.
 
Заниманията са изцяло подчинени на игровия подход - чрез забавни образователни игри, логически игри, практически опити, работа с нагледни материали и математически играчки, наблюдения върху живата и неживата природа и известни произведения на изкуството децата бързо навлизат в красивия свят на математиката и придобиват задълбочени знания за числата, геометричните форми, равнината и пространството с три и повече измерения, симетрията, различни зависимости и трансформациии, кодиране и много други "математически тайни".
 
Децата са разпределени в отделни групи по възраст:
1. 4-5-годишни;
2. 5-6-годишни;
3. 6-7-годишни.


Всяка група се състои от 10 деца.

Заниманията се провеждат веднъж седмично, в петък, от 18.00 до 19.00 часа, в сградата на Детската академия на адрес: София, кв. Лозенец, ул. "Хенрих Ибсен" № 3-9, партер.

Таксата е 15 лева за едно занимание и се заплаща предварително, по банков път (Банкови сметки), в началото на всеки календарен месец, според броя на заниманията в съответния месец. При отсъствие таксата не подлежи на възстановяване.

Заниманията започват на 5 октомври 2018 г.

Краен срок за записване: 1 октомври 2018 г. или до запълване на местата във всяка група.

За информация и записване: 0888 222863.


НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ ОТ ПЛОВДИВ:

От тази учебна година Детската академия в Пловдив ще бъде в нова, самостоятелна къща на ул. "Хан Аспарух" № 119 и от месец октомври ще бъде възможно да организираме интензивни курсове по математика и за най-малките ни възпитаници от 4 до 5-годишна възраст.

Заниманията ще се провеждат веднъж седмично, в четвъртък, сутрин или следобяд, при следния график:
1. сутрин: от 10.00 до 11.00 часа;
2. следобяд: от 17.00 до 18.00 часа.

Всяка група се състои от 10 деца.

Таксата за участие е 15 лева за едно занимание. Заплаща се предварително, по банков път (Банкови сметки), в началото на всеки календарен месец, според броя на заниманията в съответния месец. При отсъствие таксата не подлежи на възстановяване.

Всички учебни пособия са включени в цената.

Заниманията за най-малките деца са структурирани като въведение в света на математиката, с повече игрови елементи.

Заниманията започват на 18 октомври 2018 г.

Краен срок за записване: 10 октомври 2018 г. или до запълване на местата във всяка група.

За информация и записване: 0888 222863.