Домашно обучение

Индивидуално обучение в домашна среда

При заявено желание от страна на родителите, обучението на детето/ученика може да бъде организирано като индивидуални занимания в домашна обстановка. За целта, между родителя и Детската академия, се подписва договор за обучение, в който се уточняват всички въпроси, свързани с организацията на обучителния процес.

Преподавателите, които организират домашното обучение на детето/ученика, са от екипа на Детската академия и в техните ангажименти не влизат никакви други дейности, освен педагогическа работа с детето/ученика по предварително установен график.

Домашно обучение може да бъде организирано в следните области:
1. точни науки - математика, физика, химия, биология;
2. хуманитарни науки - история, география;
3. езиково обучение - български език и литература, английски, френски, руски;
4. изкуства - пиано, китара, изобразително изкуство.

Обучението по всеки един предмет се провежда в рамките на два астрономически часа.

Цената за едно занимание (120 минути) е 90 лв. Заплаща се предварително, по банков път, в началото на всеки календарен месец, според броя часове, който се предвижда за съответния месец. Преподавателят не може да бъде ангажиран с финансови въпроси.

При необходимост от промяна в предварително установения график, родителят е длъжен да уведоми по телефона ръководството на Детската академия не по-късно от два астрономически часа преди началото на планираното занимание. В противен случай заниманието се смята за проведено и се заплаща от родителя.

За информация и уточняване/промени на графика: 0888 222863.