Материална база

Целодневна детска градина с яслена група

Детската градина е разположена в самостоятелна сграда с красив двор в центъра на София, на ул. "Иван Денкоглу".

Разполага с шест занимални, три спални помещения, библиотека, чуждоезиков кабинет, физкултурен салон, музикален салон, киносалон, лекарски кабинет, логопедичен кабинет, кабинет по психология.

На двора е обособен цветен кът, в който децата сами посаждат цветята и се грижат за тях.