Материална база

Детската градина е разположена в самостоятелна, триетажна сграда с красив двор в центъра на София, на ул. "Иван Денкоглу".

Разполага с шест занимални, три помещения за отдих и тихи игри, библиотека, чуждоезиков кабинет, физкултурен салон, музикален салон, салон на изкуствата, киносалон, лекарски кабинет, логопедичен кабинет, кабинет по психология.

На двора е построена стена за катерене с размери 5x5 метра.