Школа по журналистика

За учениците от 4. до 10. клас

Участниците са разделени в две възрастови групи:
І група:  за ученици от 4. до 7. клас;
ІІ група: за ученици от 8. до 10. клас.
 
Заниманията се провеждат веднъж седмично, в неделя, и продължават 90 минути.

Курсът е подходящ за деца и младежи, които имат интерес към творческото писане и изяви. Ще им помогне да открият в себе си журналистически поглед към света, начин на общуване и мислене. Ще им даде първоначални умения да учат и работят в тази сфера. Целта е да се изградят в тях оперативни репортерски и авторски способности, да се запознаят с най-добрите образци в тази област. В обучението са включени практически занимания, репортажи и посещения на различни медии – вестници, сайтове, телевизии, радиа. Както и срещи с изявени журналисти.

Курсът ще помогне на учениците от горните класове за успешно справяне с изпита по журналистика при евентуално кандидатстване във ВУЗ.

През лятото курсистите участват в практика на терен в Родопите и на други места в България, където ще имат възможност да се срещнат с интересни хора, за които да напишат материали, най-добрите от които ще бъдат предложени за публикуване в медиите.

А ето и някои от по-интересните теми по време на обучението:

- Вестникарството – буква А в медийната сфера. И защо азбуката не може да започне от „Б”?
- Ще изяде ли мишката книжката? Защо вестникът няма да изчезне? Дори да не е на хартия, той ще продължи да съществува в електронен вариант.
- Начално познание на различните журналистически жанрове. Специално внимание на най-трудния от тях – разследващата журналистика.
- Любопитството и любознателността – водещо качество за един бъдещ репортер.
- Отношението към света - страст във всяко нещо, което правим.
- Всеки човек е отделна вселена, а журналистът – неин изследовател.
- Умението да слушаме и да задаваме точните въпроси при взимане на интервю.
- Актуалното и трайното – две различни, допълващи се и необходими посоки в медийната работа.
- Обективност и невидимо присъствие на твоето Аз.
- Как да открием своя траен интерес, каузата, на която да се посветим?
- Защо да пишем кратко е по-трудно?
- Журналистиката – професия или мисия?

По време на курса най-добрите текстове на участниците в него ще бъдат публикувани на сайта на Академията. А в края на годината ще бъде издаден вестник с най-интересните материали.

Лекторът, който води заниманията, е журналистка с дългогодишна практика в печата, телевизията и радиото като репортер, редактор, кореспондент и водещ на радиоблок. Автор е на десетки интервюта, репортажи и очерци.

Таксата за участие в курса е 25 лв. за едно занимание и се заплаща по банков път на две равни вноски: при започване на курса се заплащат 250 лв. за първите десет занимания (за периода до края на месец януари 2019 г.), а през месец февруари 2019 г. се заплаща втората вноска от 250 лв. за следващите десет занимания (за периода до края на учебната година). При отсъствие таксата не се възстановява.

За записване: 0888 222863.За учениците от 11. и 12. клас

Курсът има за цел да даде начална потготовка и насоки на желаещите да кандидатстват във ВУЗ в специалността „Журналистика, връзки с обществеността и книгоиздаване” за изпита по журналистика.


Заниманията се провеждат веднъж седмично, в неделя, и продължават 90 минути.

Участниците в курса ще получат основни познания за актуалните тенденции в журналистиката и най-вече практическа подготовка. Освен теоретични знания, в часовете ще се наблегне на писане по зададени теми, обсъждането им и насоки за успешното справяне на кандидат-студентския изпит.

Ще бъде организирана и специална среща с хабилитиран преподавател по журналистика.

Най-добрите творби на участниците в курса ще бъдат публикувани в медиите и на сайта на Академията.

Таксата за участие в курса е 25 лв. за едно занимание и се заплаща по банков път на две равни вноски: при започване на курса се заплащат 250 лв. за първите десет занимания (за периода до края на месец януари 2019 г.), а през месец февруари 2019 г. се заплаща втората вноска от 250 лв. за следващите десет занимания (за периода до края на учебната година). При отсъствие таксата не се възстановява.

За записване: 0888 222863.