Школа по математическа лингвистика

Математическата лингвистика е млада наука, възникнала в средата на миналия век, която, посредством математически методи, описва строежа както на  естествените, така и на изкуствените езици.

България е първата страна домакин на международната олимпиада по математическа лингвистика и е от водещите страни в света по завоювани медали в много средношколски състезания и олимпиади.

Всички деца с приключенски дух, които искат да навлязат в света и културата на древни и съвременни народи, са добре дошли в школата по математическа лингвистика.

Заниманията са насочени към учениците от 4. - 7. клас и се провеждат в събота, от 16.15 до 18.15 часа.

Таксата за участие е 100 лв. за 4 занимания и се заплаща по банков път в началото на всеки месец. При отсъствие не подлежи на възстановяване.

Начало на заниманията: 06.10.2018 г.

Краен срок за записване: 01.10.2018 г. или до запълване на местата в групата.

За информация и записване: 0888 222863.

Задача 1 (5–10 кл., 2006 г.; Тодор Червенков). Дадени са изрази на суахили, означаващи време, и техните преводи на български:
saa saba kasoro dakika ishirini na nne usuki 1 без 24 през нощта;
saa kumi usuki 4 през нощта;
saa nne na dakika ishirini na tano asubuhi  10 и 25 сутринта;
saa nne kasoro dakika nane jioni 10 без 8 вечерта;
saa tatu na dakika kumi na saba jioni 9 и17 вечерта.

Преведете на суахили:
11 без 14 сутринта;
2 и 20 през нощта.