Школа по ментална аритметика

Заниманията по ментална аритметика за подходящи за деца от 5 до 15-годишна възраст.
Групите се състоят от 10 деца, които са разпределени по възраст.

По време на часовете всяко дете работи със собствен лаптоп. Необходимо е родителите да осигурят наличието на лаптоп, на който ще бъде инсталиран специализиран софтуер за работа и вкъщи.

Заниманията се провеждат един път седмично с продължителност 60, 90 или 120 минути, съобразно възрастта на децата:
1. 5-6 годишни: 60 минути;
2. 1.-2. клас: 90 минути;
3. 3.-7. клас: 120 минути.

Таксата за участие се заплаща предварително, на три равни вноски през учебната година. Всяка вноска покрива 10 занимания и е със следния размер:
1. за децата на 5-6 години: 125 лв. (за 10 занимания по 60 минути);
2. за децата от 1. и 2. клас: 187 лв. (за 10 занимания по 90 минути);
3. за децата от 3. до 7. клас: 250 лв. (за 10 занимания по 120 минути).

След всеки модул от 10 занимания децата получават сертификат за успешно преминато ниво.

Заниманията се провеждат в събота и започват от 1 октомври 2016 г. при следния график:
1. 10.30-12.00 ч.: 1.-2. клас;
2. 12.15-13.15 ч.: 5-6 годишни;
3. 13.30-15.30 ч.: 5.-7. клас;
4. 16.00-18.00 ч.: 3.-4. клас.

От 18.02.2017 г. стартира нова група за деца от 1. и 2. клас. Заниманията ще се провеждат в събота от 14.30 до 16.00 часа на следните дати:
1. 18.02.
2. 25.02.
3. 11.03.
4. 18.03.
5. 25.03.
6. 01.04.
7. 22.04.
8. 13.05.
9. 20.05.
10. 27.05.

Целите на заниманията по ментална аритметика са насочени към развитието на умствените заложби и креативността на децата - усъвършенстват се логическото мислене, образното мислене, паметта, концентрацията, съобразителността и бързината, повишава се самооценката и увереността на децата, тъй като за кратко време придобиват нови умения, които им гарантират успех във всички начинания.

Работат в курса е насочена и към включването на децата във всички наши авторски и международни състезания и олимпиади по ментална аритметика, които се провеждат в страните от Европа и Азия.

Краен срок за записване: 30 септември 2016 г. или 18 февруари 2017 г., или до запълване на местата във всяка възрастова група.

За информация и записване: 0888 222863.