Школа по ментална калкулация

Целите на заниманията в Школата по ментална калкулация са насочени към развитието на умствените заложби и креативността на децата - усъвършенстват се логическото мислене, образното мислене, паметта, концентрацията, съобразителността и бързината, повишава се себеоценката и увереността на децата, тъй като за кратко време придобиват нови умения, които им гарантират успех във всички начинания.

Ръководител на Школата е г-н Георги Георгиев - световен шампион в календарна калкулация, поставил рекорд в листово изписване на 66 дати за 1 минута (от периода 1600-2100 г.), с призови класирания от световно първенство и олимпида в коренуване, деление на многоцифрени числа и задачи изненада.

Отборът на Детската академия, ръководен от г-н Георгиев, се класира на първо място сред европейските държави във възрастова група до 11 години на Световното младежко първенство по ментална калкулация, проведено в гр. Билефелд, Германия, от 21 до 25 септември 2018 г., и на второ място на първенството, проведено от 3 до 5 октомври 2019 г.

Заниманията по ментална калкулация са подходящи за деца от 5 до 18-годишна възраст.

Групите се състоят от 10 деца, които са разпределени по възраст и по нивото на своите умения. 

А. Начинаещи:
Курсът на обучение е двугодишен (12-24 месеца, в зависимост от индивидуалното темпо на всяко дете) - през първата година децата усъвършенстват уменията си за извършване на действията събиране и изваждане, а през втората година - умножение и деление.

Обучението на децата е по методиката, разработена от г-н Георги Георгиев.

Б. Напреднали: по време на часовете всяко дете работи със собствен лаптоп. Необходимо е родителите да осигурят наличието на лаптоп, на който ще бъде инсталиран специализиран софтуер за работа и вкъщи. Усъвършенстват се уменията за изчисляване на календарна дата, коренуване, задачи изненади, които са включени в международните състезания. Децата в ниво "Напреднали" са на възраст от 5 до 18 години, разделени на групи с оглед уменията им, а не възрастта. Обучението на децата е по авторска програма, разработена от г-н Г. Георгиев.

Участници в ниво "Напреднали" са всички деца, които са посещавали Школата през изминалата учебна година, както и децата, които постигнат добър резултат на теста за входно ниво в началото на учебната година.

Уважаеми родители,

Работата в Школата е насочена към участието на децата във всички наши авторски и международни състезания и олимпиади по ментална калкулация, които се провеждат в страните от Европа и Азия. За участие в международните състезания, след квалификация в един или два кръга, въз основа на която се излъчват отбори, които представят Детската академия, се сформират отделни възрастови групи, с които се провежда специализирана подготовка. За информация: 0888 222863.Записване за курсовете по ментална аритметика за учебната 2019/2020 година


През 2019/2020 учебна година ще бъдат сформирани следните групи:
1. пет отделни групи за децата от ниво "Начинаещи" на възраст:
1.1. 3.5/4-годишни;
1.2. 4/5-годишни;
1.3. 5/6-годишни;
1.4. 6/7-годишни;
1.5. 7/8-годишни;
2. две отделни групи за децата от ниво "Напреднали" на възраст:
2.1. до 11 години;
2.2. над 11 години.

Заниманията се провеждат един или два пъти седмично със следната продължителност:
1. за децата от ниво "Начинаещи" - два пъти седмично по 60 минути;
2. за децата от ниво "Напреднали" - един път седмично, в неделя, за 120 минути.

Целият двугодишен курс на обучение за децата от ниво "Начинаещи" е разделен на отделни поднива:
а/. за децата от 4 до 7-годишна възраст: 7 поднива със 104 занимания по 60 минути;
б/. за децата от 7 до 16-годишна възраст: 3 поднива с 96 занимания по 60 минути.

Таксата за участие в курса се заплаща еднократно, по банков път по сметката на Център за обучение "Алберт Айнщайн", предварително, за всяко отделно подниво, и при отсъствия или отказване от курса не подлежи на възстановяване.

Размерът на таксата за отделните поднива е както следва:
а/.  за децата от 4 до 7-годишна възраст: 
1. 10 занимания по 60 минути, за период от 5 седмици: 150 лева;
2. 14 занимания по 60 минути, за период от 7 седмици: 210 лева;
3. 3-7 подниво се състоят от 16 занимания по 60 минути, всяко за период от 8 седмици: по 240 лева за всяко подниво.
б/. за децата от 7 до 16-годишна възраст:
1. 24 занимания по 60 минути, за период от 12 седмици: 360 лева;
2. 48 занимания по 60 минути, за период от 24 седмици: 720 лева;
3. 24 занимания по 60 минути, за период от 12 седмици: 360 лева.

За децата от ниво "Начинаещи", които за първи път ще посещават Школата, през втората половина на месец септември се организира въвеждащо знимание, което не се заплаща. Графикът на това въвеждащо занимание за всяко дете се уточнява допълнително.

Курсът за децата от ниво "Напреднали" е разделен на два модула със следната продължителност:
1. първи модул: септември 2019 г. - януари 2020 г. (15 занимания по 120 минути);
2. втори модул: февруари - май 2020 г. (15 занимания по 120 минути).

Таксата за участие в курса се заплаща еднократно, по банков път (Банкова сметка), предварително, за всеки отделен модул, и при отсъствия или отказване от курса не подлежи на възстановяване.

Размерът на таксата е 525 лева за всеки един от модулите.


При участие на две или три деца от едно семейство, второто дете ползва 50 %, а третото - 75 % отстъпка от размера на таксата.

Заплащането на таксата гарантира мястото на детето в съответната група.

За записване, моля последвайте линка и попълнете формуляра: https://docs.google.com/forms/d/1VncX0IvVwWnKQZhuzV_BI_iv3mloGQsfh6MN41y633U/edit.

Краен срок за записване: 1 октомври 2019 г. или до запълване на местата в съответната група.

За повече информация: 0888 222863.