Школа по ментална аритметика

Заниманията по ментална аритметика за подходящи за деца от 5 до 15-годишна възраст.
Групите се състоят от 10 деца, които са разпределени по възраст.

По време на часовете всяко дете работи със собствен лаптоп. Необходимо е родителите да осигурят наличието на лаптоп, на който ще бъде инсталиран специализиран софтуер за работа и вкъщи.

Заниманията се провеждат един път седмично с продължителност 60, 90 или 120 минути, съобразно възрастта на децата:
1. 5-6 годишни: 60 минути;
2. 1.-2. клас: 90 минути;
3. 3.-7. клас: 120 минути.

Таксата за участие се заплаща предварително, по банков път, на три равни вноски през учебната година и при отсъствие не подлежи на възстановяване. Всяка вноска покрива 10 занимания и е със следния размер:
1. за децата на 5-6 години: 150 лв. (за 10 занимания по 60 минути);
2. за децата от 1. и 2. клас: 225 лв. (за 10 занимания по 90 минути);
3. за децата от 3. до 7. клас: 300 лв. (за 10 занимания по 120 минути).

Заниманията се провеждат в събота и започват от 6 октомври 2018 г. при следния график:
1. 14.30-15.30 ч.: 5-6 годишни;
2. 15.45-17.15 ч.: 1.-2. клас;
3. 17.15-19.15 ч.: 3.-7. клас.

Заниманията се водят от г-н Георги Георгиев - световен шампион в календарна калкулация, поставил рекорд в листово изписване на 66 дати за 1 мин. (от периода 1600-2100 г.), с призови класирания от световно първенство и олимпида в коренуване, деление на многоцифрени числа и задачи изненада.

Целите на заниманията по ментална аритметика са насочени към развитието на умствените заложби и креативността на децата - усъвършенстват се логическото мислене, образното мислене, паметта, концентрацията, съобразителността и бързината, повишава се самооценката и увереността на децата, тъй като за кратко време придобиват нови умения, които им гарантират успех във всички начинания.

Работат в курса ще е насочена и към включването на децата във всички наши авторски и международни състезания и олимпиади по ментална аритметика, които се провеждат в страните от Европа и Азия.

Краен срок за записване: 1 октомври 2018 г. или до запълване на местата във всяка възрастова група.

За информация и записване: 0888 222863.График на неделните занимания от специализираната подготовка

За гр. София:

1. 03.12.2017 г.
2. 07.01.2018 г.
3. 11.02.2018 г.
4. 11.03.2018 г.
5. 15.04.2018 г.
6. 13.05.2018 г.
7. 03.06.2018 г.
8. 17.06.2018 г.
9. ... .07.2018 г.
10. ... .09.2018 г.