Школа по ментална аритметика

Заниманията по ментална аритметика за подходящи за деца от 5 до 15-годишна възраст.
Групите се състоят от 10 деца, които са разпределени по възраст.

По време на часовете всяко дете работи със собствен лаптоп. Необходимо е родителите да осигурят наличието на лаптоп, на който ще бъде инсталиран специализиран софтуер за работа и вкъщи.

Заниманията се провеждат един път седмично с продължителност 60, 90 или 120 минути, съобразно възрастта на децата:
1. 5-6 годишни: 60 минути;
2. 1.-2. клас: 90 минути;
3. 3.-7. клас: 120 минути.

Таксата за участие се заплаща предварително, на три равни вноски през учебната година и при отсъствие не подлежи на възстановяване. Всяка вноска покрива 10 занимания и е със следния размер:
1. за децата на 5-6 години: 150 лв. (за 10 занимания по 60 минути);
2. за децата от 1. и 2. клас: 225 лв. (за 10 занимания по 90 минути);
3. за децата от 3. до 7. клас: 300 лв. (за 10 занимания по 120 минути).

Заниманията се провеждат в събота и започват от 14 октомври 2017 г. при следния график:
1. 14.30-15.30 ч.: 5-6 годишни;
2. 15.45-17.15 ч.: 1.-2. клас;
3. 17.15-19.15 ч.: 3.-5. клас.


Целите на заниманията по ментална аритметика са насочени към развитието на умствените заложби и креативността на децата - усъвършенстват се логическото мислене, образното мислене, паметта, концентрацията, съобразителността и бързината, повишава се самооценката и увереността на децата, тъй като за кратко време придобиват нови умения, които им гарантират успех във всички начинания.

Работат в курса е насочена и към включването на децата във всички наши авторски и международни състезания и олимпиади по ментална аритметика, които се провеждат в страните от Европа и Азия.

Краен срок за записване: 10 октомври 2017 г. или до запълване на местата във всяка възрастова група.

За информация и записване: 0888 222863.