Новини

2014-05-28

Курс по италиански език за деца

Уважаеми родители,
От 17 юни (вторник) стартират заниманията на новите групи по италиански език за деца от 5 до 8-годишна възраст.
Курсът е интерактивен и има за цел да развие комуникативните умения на децата без опосредстващата роля на българския език.

Групите са съставени от 6 деца.

Заниманията се провеждат във вторник и четвъртък от 14.00 до 16.00 часа
на адрес София, кв. Лозенец, ул. "Христо Ценов", бл. 9-13, партер.

Таксата за участие е 20 лева и се заплаща на място, преди всяко отделно занимание.

Първото занимание ще се проведе на 17.06.2014 г.
За децата, които участват в лятната програма, часовете са включени в заниманията по интереси.

За информация и записване: 0888 222863.