Новини

2014-07-15

Яслена група в Детската градина

Уважаеми родители,

От месец септември към Детската градина ще бъде сформирана и яслена група за 10 деца, с целодневна форма на обучение.

В програмата на децата са предвидени ежедневни занимания за интензивно ранноезиково обучение по английски език - часове с преподавател, носител на езика и 10 часа седмично
говорим и музикален английски език с екип от педагог-филолог и педагог-музиковед.

Целта на езиковите занимания е да се създаде англоезична среда, в която малките деца ще имат възможност да се "потопят" и чрез игрови методи и пасивно слушане да развиват по забавен и увлекателен начин своите езикови и музикални заложби.

За повече информация: 0888 222863.