Новини

2014-07-22

Следващата ни екскурзия:

Мили деца,
На 25.07.2014 г., петък, ще бъде следващата ни екскурзия. Ще посетим Дендрариума на Витоша и м. Игликини поляни с музея на мечката.

Понятието "Дендрариум" произхожда от гръцката дума "dendron", която означава "дърво". Дендрариумът представлява определена територия, върху която е засадена колекция от дървесни видове (вкл. храстови и лияни).

Изграждането на Витошкия Дендрариум започва през 1962 г. На площ от 1400 дка могат да се видят както типични дървесни, храстови и тревни представители на българската флора, така и видове, които са внесени от други страни. Общият им брой е 145.