Новини

2013-09-25

За всички ученици от 8 до 12 клас

Предлагаме задълбочена подготовка върху целия материал по химия и биология от учебната програма от 8 до 10 клас, включен в изпитните конспекти на Медицинския университет – София и Софийския университет.

Ще имате възможност:
• да изградите обща химична и биологична култура и логическо мислене;
• да задълбочите уменията си вярно и последователно да предавате фактическия материал и да интерпретирате наученото като изтъквате съществените моменти.
Ще организираме редовни:
• проверки на домашни работи;
• консултации по учебното съдържание;
• пробни изпити.

Заниманията са организирани в малки групи от 2-6 ученици.