Новини

2015-06-25

Записване за курсовете по математика

Уважаеми родители,

Започват записванията за курсовете от Школата по математика за талантливи деца за предстоящата учебна година.

Групите са разпределени по възраст, както следва:
1. 4-5 годишни;
2. 5-6 годишни;
3. 6-7 годишни (начинаещи);
4. 6-7 годишни (напреднали);
5. 1. клас (начинаещи);
6. 1. клас (напреднали);
7. 2. клас (начинаещи);
8. 2. клас (напреднали);
9. 3. клас (начинаещи);
10. 3. клас (напреднали);
11. 4. клас;
12. 5. клас;
13. 6. клас;
14. 7. клас.

Всички групи са съставени от 10 деца.
Заниманията ще се провеждат в събота или в неделя, с продължителност 120 минути.

Курсът за всяка възрастова група е разделен на три модула със следната продължителност:
1. първи модул: 19.09-20.12.2015 г. (14 седмици);
2. втори модул: 09.01.-27.03.2016 г. (12 седмици);
3. трети модул: 09.04-19.06.2016 г. (10 седмици).

Таксата за участие се заплаща еднократно, предварително, за всеки отделен модул и при отсъствия не подлежи на възстановяване.
Размерът на таксата за първия модул е както следва:
1. при плащане до 10 юли 2015 г. включително: 280 лева (14 занимания по 20 лева);
2. при плащане до 31 август 2015 г. включително: 315 лева (14 занимания по 22.50 лева);
3. при плащане до 19 септември 2015 г. включително: 350 лева (14 занимания по 25 лева).

Размерът на таксата за децата, които участваха в курсовете през изтеклата учебна година, е в размер 280 лева, без значение кога ще бъде заплатена.
При участие на две деца от едно семейство, второто дете ползва 10 % отстъпка от размера на таксата.

Заплащането на таксата може да се извърши по банков път (Банкови сметки) или в брой в офиса.
Заплащането на таксата гарантира мястото на детето в съответната група.

За информация: 0888222863