Новини

2015-09-16

Школа по забавна математика

Заниманията по забавна математика са подходящи за всички любознателни деца от 4-годишна възраст до 2. клас.

Целта на заниманията е да подпомогне развитието и усъвършенстването на математическите знания и умения на всяко дете и чрез изпреварващо обучение да провокира дълготраен интерес към математиката.
 
Заниманията са изцяло подчинени на игровия подход - чрез забавни образователни игри, логически игри, практически опити, работа с нагледни материали и математически играчки, наблюдения върху живата и неживата природа и известни произведения на изкуството децата бързо навлизат в красивия свят на математиката и придобиват задълбочени знания за числата, геометричните форми, равнината и пространството с три и повече измерения, симетрията, различни зависимости и трансформациии, кодиране и много други "математически тайни".
 
Децата са разпределени в отделни групи по възраст:
1. 4-5-годишни;
2. 5-6-годишни;
3. 6-7-годишни;
4. 1. клас;
5. 2. клас.
Всяка група се състои от 10 деца.

Заниманията се провеждат веднъж седмично, в понеделник или петък (по избор на родителите), от 18.00 до 19.00 часа, в сградата на Детската академия на адрес: София, кв. Лозенец, ул. "Хенрих Ибсен", 3-9, партер.

Таксата е 10 лева за едно занимание и се заплаща предварително, в началото на всеки календарен месец, според броя на посещенията в съответния месец.

Заниманията започват на 25 или 28 септември 2015 г.

Краен срок за записване: 25 септември 2015 г. или до запълване на местата във всяка група.

За информация и записване: 0888 222863.