Новини

2016-02-23

Промяна в графика на заниманията по математика

Уважаеми родители,

Поради празничните дни по случай 3. март се налагат две промени в графика на заниманията по математика за децата от ПК до 2. клас:

1. На 05.03.2016 г. занимания по математика няма да има. Часовете ще се вземат на 28.02.2016 г., неделя, по следния график:
а/. за децата от ПК - от 10.00 до 12.00 часа;
б/. за децата от 1. клас - от 12.00 до 14.00 часа;
в/. за децата от 2. клас - от 14.30 до 16.30 часа.
Промяната в началния час на заниманията за 2. клас се налага заради провеждането на Московската олимпиада.

2. На 12.03. 2016 г. занимания по математика също няма да има, тъй като денят е обявен за учебен и работен. Часовете ще се вземат на 27.03.2016 г., неделя, по обичайния график:
а/. за децата от ПК - от 10.00 до 12.00 часа;
б/. за децата от 1. клас - от 12.00 до 14.00 часа;
в/. за децата от 2. клас - от 14.00 до 16.00 часа.