Новини

2016-04-04

SASMO 2016

Уважаеми родители,

Първият кръг на Математическата олимпиада на училищата от Сингапур и Азия (SASMO), провеждан в Детската академия, за учениците от 2. до 12. клас, ще се състои на 16 април, събота, от 8.30 часа до 10 часа И от 15.00 до 16.30 часа.

Състезанието е с продължителност 90 минути за всички възрастови групи.

Задачите ще бъдат преведени на български език и включват 15 въпроса с избираем отговор и 10 въпроса с отворен отговор.

Таксата за участие е в размер 15 щатски долара и може да бъде заплатена САМО в щатски долари на място, в офиса на Детската академия, или по банков път.

За участие е необходимо:
1. предварително записване чрез изпращането на регистрационната форма: https://goo.gl/4fAWlY;
2. предварително заплащане на таксата за участие.

Ученици, за които предварително не е подадена регистрационна форма и/или не е платена таксата за участие, няма да бъдат допуснати до участие в състезанието.

Заплащането на таксата няма да бъде възможно в деня на състезанието.

Всички участници трябва да бъдат в сградата на Детската академия 20 минути преди началото на състезанието и да носят копие от платежния документ за внесената такса.

Заплащането на таксата може да бъде осъществено по удобен за всеки родител начин:
1. на място в офиса на Детската академия - САМО на 09.04.2016 г., събота, между 10.00 и 16.00 часа;
2. по банков път:
Титуляр: Детска академия на науките, изкуствата и спорта
Банка: Първа инвестиционна банка - клон София
IBAN: BG40FINV915010E0055962
Валута: USD
BIC: FINVBGSF
Основание: трите имена на участника в състезанието

КРАЕН СРОК за записване за участие и заплащане на таксата: 11.04.2016 г., 19.00 часа.

За информация: 0888 222863.