Новини

2013-10-31

Конкурс за пътепис

През тази година се навършват 150 години от рождението на видния български писател Алеко Константинов (1863-1897) и 120 години от създаването на неговия пътепис "До Чикаго и назад" (1893 г.), в който са предадени непосредствените впечатления на автора от пътуването му до Америка.


По този повод Детската академия организира конкурс за пътепис и кани всички деца на възраст от 10 до 19 години да изпратят своя авторска творба за участие. Най-добрите творби ще бъдат наградени и публикувани в специално издание на Академията през 2014 г. - точно 120 години след публикуването на пътеписа "До Чикаго и назад".

Регламент на конкурса:
1. Участниците ще бъдат разделени на две възрастови групи: от 10 до 14 години и от 15 до 19 години.
2. За всяка възрастова група ще бъде присъдена една първа награда в размер на 150 лева.
3. Всеки участник изпраща едно произведение, което трябва да е авторско и да не е публикувано или награждавано в други литературни конкурси.
4. В творбата, освен личните впечатления и преживявания на автора, трябва да е включена информация за това къде се намира описаното място, да бъдат описани природни или културно-исторически забележителности, местни легенди, интересни личности, традиции, вярвания или обичаи.
5. Конкурсните творби се изпращат до 20 декември 2013 г. включително, като прикачен файл на нашата eл. поща: office@childrens-academy-bg.com във формат като документ (*.doc файл).
6. Не се приемат творби на хартиен носител.
7. Всяко произведение да бъде придружено от следната информация: име на автора, дата на раждане, телефон и е-mail за контакти.
8. Конкурсните творби не подлежат на връщане и организаторите си запазват правото да ги публикуват и репродуцират с цел популяризиране и презентиране на конкурса.
9. Конкурсни творби, които не отговарят на посочените в регламента изисквания, няма да се оценяват.
10. Резултатите ще бъдат обявени на 13 януари 2014 г. – рожденият ден на Алеко Константинов.