Новини

2016-05-04

График на заниманията в курсовете по математика до края на месец май 2016 г.

Уважаеми родители,

Поради многото почивни дни през месец май, се налага да направим промяна в графика на заниманията по математика за децата от предучилищна възраст до 4. клас включително.

Заниманията ще протекат в обичайното за всяка група време, по следния график:
1. 14.05., събота;
2. 15.05., неделя - за ВСИЧКИ деца, които няма да могат да присъстват на заниманието на 14 май поради училищна ангажираност;
3. 28.05., събота;
4. 29.05., неделя.

Занимания на 7 май и на 21 май няма да има.

За евентуални промени в обичайния график на заниманията през месец юни ще Ви уведомим допълнително.