Новини

2013-10-31

Програма "Музикално пробуждане"

Уважаеми родители,
Предлагаме на Вашето внимание нова, специализирана програма по музика за деца от предучилищна възраст, насочена към пробуждането на техния музикален усет. Заниманията се основават на конкретни вокални и инструментални дейности (пеене и свирене с детски музикални инструменти), на слушането и импровизацията, на провокирането на артистичната и двигателната реакция. Всички тези практики са извор на истинско музикално удоволствие и имат за цел да развият артистичните дадености на децата и двигателните им умения, както и тяхното естетическо чувство. Не на последно място програмата има за цел и да се удовлетвори потребността на всяко дете от артистична изява.

Така постепенно се достига до опознаване на музиката в различните й проявления, развитие на музикалния слух на децата чрез певческа и инструментална практика и формиране на музикалната им култура чрез слушането и изпълнението на най-разнообразни по своя характер и произход музикални откъси.
В заниманията е предвидено и време за изработването на собствени детски музикални инструменти, съвместно с родителите.

Занятията се провеждат на адрес: София 1606, ул. "Бузлуджа" 19, ет. 2, всяка събота от 10.30 часа, в присъствието на родител и имат продължителност 45-60 минути.

Заниманията се водят от д-р Росица Драганова, доцент в Института за изследване на изкуствата – БАН, дългогодишен учител по музика във Френски лицей „Виктор Юго” – София и автор на учебници по музика за издателство „Просвета”. Като учен, доц. Драганова разработва актуални задачи в областта на теорията на музикалната култура, естетиката и на музикалната педагогика и участва редовно в конференции за музикалното образование. Автор е на книгите “Музицирането. Аспекти” (София, Институт за изкуствознание – БАН, 2007) и „Съвременна терминология и музикално-педагогическа практика. Речник по музика за ученика” (София, Марс 09, 2013). Като учител, Росица Драганова осъществява и различни проекти – музикално-образователни лекции, срещи с известни музиканти, концерти на училищния хор, записи в студио и други.

За информация и записване: 02 9651083; 0899 757009; 0888 222863; 0876 929249.