Новини

2016-09-23

Специализирана подготовка за математическия турнир "Черноризец Храбър"

Заниманията ще се проведат в четири съботни дни както следва:
1. 01.10.,
2. 08.10.,
3. 15.10.,
4. 22.10.,
в сградата на Детската академия в кв. Лозенец, при следния график:
1. група на 2. клас: 15.00-16.30 часа;
2. група на 3.-4. клас: 16.40-18.10 часа;
3. група на 5.-6. клас: 18.15-19.45 часа.
  

Занятията се водят от г-н Емил Карлов.

Минимален брой участници във всяка група: осем.

Таксата за участие е 120 лв. (30 лв. за едно занимание от 90 минути) и се заплаща еднократно преди началото на първото занимание на 01.10.2016 г.

За участие е необходимо да се попълни регистрационната форма: https://goo.gl/EsQyfj.

За информация: 0888 222 863.