Новини

2016-10-18

Специализирана подготовка за математическия турнир "Иван Салабашев"

Заниманията ще се проведат в четири съботни дни както следва:
1. 05.11.,
2. 12.11.,
3. 19.11.,
4. 26.11.,
в сградата на Детската академия в кв. Лозенец, при следния график:
1. група на 3.-4. клас: 13.30-15.00 часа;
2. група на 2. клас: 15.00-16.30 часа;
3. група на 5.-6. клас: 16.30-18.00 часа.

Занятията се водят от г-н Емил Карлов.

Минимален брой участници във всяка група: осем.

Таксата за участие е 120 лв. (30 лв. за едно занимание от 90 минути) и се заплаща еднократно преди началото на първото занимание на 05.11.2016 г.

За участие е необходимо да се попълни регистрационната форма: https:goo.gl/GBCBYi.

За информация: 0888 222 863.