Новини

2017-01-13

XXI Московска олимпиада

Уважаеми родители,

На 12.02.2017 г., неделя, от 10.00 до 12.30 часа в Детската академия в гр. София ще се проведе XXI Московска олимпиада за децата от 1. до 4. клас.

За децата от 1. клас състезанието е с продължителност 60 минути, за децата от 2. и 3. клас - 90 минути, а за 4. клас - 120 минути. Времето в минути, които са посочени за всеки клас, започва да тече от 10.20 часа. В интервала от 10.00 до 10.20 часа децата ще имат възможност да получат отговор на всички технически въпроси, свързани със състезанието.

В случай, че някое дете реши задачите по-рано от предвиденото време, то изчаква тихо на мястото си края на състезанието и няма право да излиза от залата или да пречи на останалите участници в олимпиадата. Всички материали от състезанието - чернови, бланка за нанасяне на отговорите и условията на задачите - се предават на квесторите и не се изнасят.

Таксата за участие е 10 лв. и се заплаща на място, непосредствено преди началото на състезанието.

За участие е необходимо да се попълни регистрационната форма: http://goo.gl/tsV7G0.
След изпращане на регистрационната форма, на екрана Ви се изписва потвърждение на заявката.

Моля, при попълване на регистрационната форма, да обърнете внимание на следните детайли:
1. Информацията НЕ СЕ ПОПЪЛВА САМО с главни букви;
2. Попълнената от Вас информация се копира и се използва във вида, в който е подадена от Вас.

Краен срок за записване: 10.02.2017 г., 18.00 часа.

Всички участници в олимпиадата трябва да бъдат в сградата на Детската академия на адрес: София, кв. Лозенец, ул. "Хенрих Ибсен" 3-9, партер, 15 минути преди началния час на състезанието. Необходимо е да носят химикалки, молив, гума и чертожни инструменти.

Уважаеми родители,

Умоляваме Ви да обърнете внимание на децата си за следното:
1. в бланката за отговори е необходимо да пишат четливо С ХИМИКАЛКА, тъй като бланките се сканират и се изпращат в Москва;
2. при необходимост се изпращат и всички останали материали (чернови, листовете с условия);
3. при по-малките деца - моля Ви да се убедите, че детето може да напише правилно и четливо ТРИТЕ си имена, без да използва кратки или галени форми на името си;
4. влизането с мобилни телефони в залите НЕ Е разрешено - моля да вземете телефона на детето си у Вас;
5. нито едно дете няма да може да си тръгне преди официалния край на състезанието, независимо кога ще предаде работата си.