Новини

2017-05-21

Колегиум за родители

Уважаеми родители,

Детската академия на науките, изкуствата и спорта организира Колегиум за родители. Тази инициатива цели да даде възможност на родителите да говорят за успехите и проблемите на своите деца.

Да даде възможност означава да осигури пространство за провеждането на регулярни срещи на колегиума в удобно за участниците време. В рамките на работните сесии на колегиума всеки участник ще има възможност да зададе своите въпроси, да се похвали или да се оплаче, да сподели своите страхове и проблеми.

Ние нарекохме нашата инициатива колегиум защото смятаме, че на родителстването може да се гледа като на професия. Според нас, това е особен вид професия, базисните умения за която получаваме в наследство от нашите родители. Това, обаче, не е достатъчно. Да бъдеш родител е едно от важните неща в живота на всеки от нас, на което ние не спираме да се учим. Всеки от нас се учи да бъде родител, извървявайки свой собствен път. Колегиум за родители е възможност за изследване на преживелищния опит на участниците, анализирането му и подобряване способностите за използването на този опит. Това е възможност за общуване в група от съмишленици, чиято цел е да се подобрят уменията на участниците за справяне с тревогите и съмненията, и улеснява способността да взимаме важни за нас, децата и семействата ни решения. Всъщност, въпросът е в това: Можем ли да се учим от опита и грешките си; а от тези на другите?

В зависимост от нуждите, колегиумът ще фунционира в посока:

1. да осигури емоционална подкрепа за тези свои членове, които са попаднали в криза;

2. да работи за усъвършенстване на социалните умения, т.е. как да общувам с детето си и с хората от неговото обкръжение. Това касае моята компетентност и моя опит като родител, както и моя идентитет като родител: какъв родител съм бил, какъв родител съм и какъв искам да бъда;

3. да се подготвим да посрещнем промените, които неизбежно настъпват в семейството с промяната на възрастта на децата. Това са умения за справяне в динанамичния контекст на съвременното семейство, умения за поемане на адекватна за възникнала конкретна ситуация „тук и сега“ родителска роля.

Уважаеми родители,

Много Ви молим да ни ориентирате какво е Вашето мнение за нашата нова инициатива, като отделите няколко минути и отговорите на анкетата от следните три въпроса:

1. Има ли проблеми, свързани с Вашето родителстване, за които бихте потърсили консултация с психолог, за Вас или Вашето дете?
2. Как се справям като родител?
3. Бих ли участвал/а в инициатива на Детската академия, която има за цел да предложи обмен на опит и подкрепа на родители?

Анкетата е анонимна и е публикувана ето тук: http://goo.gl/ny2owR.

Благодарим Ви!