Новини

2017-11-14

Курс по журналистика

Курсът има за цел да даде начална потготовка и насоки на желаещите да кандидатстват във ВУЗ в специалността „Журналистика, връзки с обществеността и книгоиздаване” за изпита по журналистика.

Заниманията се провеждат веднъж седмично, в неделя, от 10.00 до 11.30 часа

Участниците в курса ще получат основни познания за актуалните тенденции в журналистиката и най-вече практическа подготовка. Освен теоретични знания, в часовете ще се наблегне на писане по зададени теми, обсъждането им и насоки за успешното справяне на кандидат-студентския изпит.

Ще бъде организирана и специална среща с хабилитиран преподавател по журналистика.

Най-добрите творби на участниците в курса ще бъдат публикувани в медиите и на сайта на Академията.

Таксата за участие в курса е 25 лв. за едно занимание и се заплаща на две равни вноски: при започване на курса се заплащат 250 лв. за първите десет занимания (за периода до края на месец януари 2018 г.), а през месец февруари 2018 г. се заплаща втората вноска от 250 лв. за следващите десет занимания (за периода до края на учебната година). При отсъствие таксата не се възстановява.

Курсът стартира на 19.11.2017 г.
За записване: 0888 222863.