Новини

2017-11-27

Първо Коледно състезание по български език

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ ОТ СОФИЯ:

Уважаеми родители,

На 09.12.2017 г., събота, от 8.30 часа и от 15.00 часа, в Детската академия в гр. София ще се проведе Първото Коледно състезание по български език и литература за учениците от 1. до 7. клас.

Състезанието е насочено към децата, които обичат да пишат и познават добре граматичните норми на българския книжовен език. Съобразено е изцяло с изучавания материал в училищната програма на всеки клас.

За децата от 1. до 3. клас състезанието е с продължителност 60 минути, а за учениците от 4. до 7. клас - 90 минути.

Победителите ще получат медали и грамоти, а най-добрите писмени работи ще бъдат публикувани на сайта на Детската академия.

Таксата за участие е 10 лева и се заплаща на място, непосредствено преди състезанието.

За записване е необходимо да се попълни регистрационната форма: http://goo.gl/j8Vkvb.

Участниците в състезанието трябва да бъдат в сградата на Детската академия 15 минути преди избрания начален час.

Краен срок за записване: 08.12.2017 г., 18:00 часа.
За информация: 0888 222863.

Резултатите от състезанието ще бъдат публикувани на 18.12.2017 г.

Официалното награждаване на победителите ще се състои на 20.12.2017 г, сряда, от 19.00 часа, в Детската академия.


НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ ОТ ПЛОВДИВ:

Уважаеми родители,

Първото Коледно състезание по български език и литература за учениците от 1. до 7. клас, организирано от Детската академия, ще се проведе в гр. Пловдив в Образователен център АВИГЕЯ, на адрес: гр. Пловдив, ул. "Сан Стефано" № 57. Лице за контакт: г-жа Татяна Желязкова, тел. 0887527591.

Състезанието е насочено към децата, които обичат да пишат и познават добре граматичните норми на българския книжовен език. Ще се състои на 10.12.2017 г., неделя, от 8.30 до 9.30 часа за децата от 1. до 3. клас и от 15.00 до 16.30 часа за учениците от 4. до 7. клас.

Победителите ще получат медали и грамоти, а най-добрите писмени работи ще бъдат публикувани на сайта на Детската академия.

За участие е необходимо предварително записване на място, в Образователен център АВИГЕЯ, като се попълнят трите имена на детето; име и фамилия на родителя; мобилен телефон за контакт с родителя. При записване родителят дава/не дава съгласието си за евентуалното публикуване на писмената работа на детето си на сайта на Детската академия.

Таксата за участие е 10 лева и се заплаща на място, на г-жа Желязкова, при записването за състезанието. При неявяване на детето на състезанието, таксата не подлежи на възстановяване.

Краен срок за записване: 08.12.2017 г., 18:00 часа.

Резултатите от състезанието ще бъдат публикувани на 18.12.2017 г.

Официалното награждаване на победителите ще се състои на 20.12.2017 г., сряда, в Образователен център АВИГЕЯ. За точния час на тържеството ще Ви уведомим допълнително.