Новини

2017-12-05

Важно за Тайландската международна олимпиада по математика - TIMO 2018

Уважаеми родители,

За децата от София, записани за участие, състезанието ще се проведе в сградата на Детската академия, за всички възрастови групи (от предучилищна възраст до 12. клас), от 10.30 до 12.00 часа.

Таксата за участие е в размер 50 лв. и се заплаща на място, непосредствено преди състезанието. Отпада необходимостта таксата да бъде заплатена в щатски долари.

Всички участници трябва да бъдат в Детската академия в 10.00-10.15 часа. След 10.20 часа ще бъде невъзможно влизането в залите за участие в състезанието. Времето до 10.30 часа е предвидено за разясняване на правилата на провеждане на състезанието.

Всички участници изчакват края на състезанието, без да имат право да излизат от залите и да си тръгват, независимо колко рано са предали работата си.

Забранено е влизането в залите с мобилни телефони - моля, вземете телефона на детето си у Вас.

След приключване на работата, участникът предава всички материали на квестора, включително и черновата.

Моля, уверете се, че детето може да напише точно и вярно трите си имена на български език. Родителите на по-малките участници трябва да се убедят, че детето знае да изписва правилно имената си, без да използва кратки или галени форми на личното си име.