Новини

2017-12-06

Курс по ментална аритметика

Уважаеми родители,

Детската академия на науките, изкуствата и спорта организира курс по ментална аритметика за учениците от 1. до 8. клас в гр. Пловдив.

Основната цел на курса е да подготви децата за участие в предстоящото през есента на 2018 г. в Германия Световно първенство по ментална аритметика.

Заниманията ще се провеждат по следния начин:
1. един път месечно, в неделя, от месец януари 2018 г. до месец октомври 2018 г. (с изключение на месец август 2018 г.) децата ще имат занимания в Образователен център АВИГЕЯ  на адрес: ул. "Сан Стефано" № 57, лице за контакт: г-жа Татяна Желязкова, тел. 0887527591, с продължителност два астрономически часа;
2. през останалото време подготовката ще се осъществява онлайн, като децата ще имат регулярно поставяни домашни работи, които ще следват учебния план.

По време на часовете всяко дете работи със собствен лаптоп. Необходимо е родителите да осигурят наличието на лаптоп, на който ще бъде инсталиран специализиран софтуер за работа и вкъщи.

Всички деца, които покрият официалните квалификационни критерии за участие в Световното първенство, ще сформират българския отбор и ще бъдат подпомогнати финансово от Детската академия (самолетните билети на участниците ще бъдат закупени за сметка на Детската академия).

Графикът на ежемесечните двучасови занимания е както следва:
1. за децата от 1. до 3. клас: от 10.00 до 12.00 часа;
2. за децата от 4. до 8. клас: от 12.00 до 14.00 часа.

Подготовката на децата се ръководи от г-н Г. Георгиев, световен шампион в календарна калкулация, поставил рекорд в листово изписване на 66 дати за 1 мин. (от периода 1600-2100 г.), с призови класирания от световно първенство и олимпида в коренуване, деление на многоцифрени числа и задачи изненада.

Таксата за участие в курса е 300 лв. и покрива 10-те неделни занимания  за целия 10-месечен период до месец октомври 2018 г. Онлайн обучението не се заплаща от родителите. Таксата се заплаща предварително, при записване за курса и при отсъствие не подлежи на възстановяване.

Първото неделно занимание ще се състои на 14.01.2018 г. по посочения график. Датите на следващите неделни занимания ще се уточняват всеки път, с оглед натовареността на децата и г-н Георгиев.

Краен срок за записване и внасяне на таксата в брой, в център АВИГЕЯ: 12.01.2018 г.

за повече информация: 0888 222 863.