Новини

2018-01-03

GRE, SAT and Admissions Preparation Courses


Уважаеми родители,

Детската академия на науките, изкуствата и спорта организира курсове за специализирана подготовка за стандартизираните тестове GRE и SAT, както и индивидуална подготовка и подкрепа в процеса на подготовка и кандидатсване в колеж или университет в САЩ.

Заниманията в курсовете се провеждат веднъж седмично, в събота или в неделя, с продължителност от 2 или 3 астрономически часа, в зависимост от интензивността на избрания курс. Таксата за участие в курса е 30 лв. за занимание от 2 астрономически часа и 45 лева за занимание от 3 астрономически часа и се заплаща еднократно, при записване за курса. При отсъствие от курса таксата не подлежи на възстановяване.

Всички курсове стартират на 13.01.2018 г., събота, или на 14.01.2018 г., неделя, при следния график:

I. GRE:
1. интензивен курс, 4 седмици: неделя, 11.00-14.00 часа, на следните дати:
а/. 14.01., 21.01., 28.01., 04.02.;
б/. 11.02., 18.02., 25.02., 11.03.;
в/. 18.03., 25.03., 01.04, 15.04.;
г/. 22.04., 29.04., 13.05., 20.05.;
д/. 27.05., 03.06., 10.06., 17.06.
2. интензивен курс, 6 седмици: неделя, 14.30-16.30 часа, на следните дати:
а/. 14.01., 21.01., 28.01., 04.02., 11.02., 18.02.;
б/. 25.02., 11.03., 18.03., 25.03., 01.04., 15.04.;
в/. 22.04., 29.04., 13.05., 20.05.,  27.05., 03.06.
3. редовен курс, 10 седмици: неделя, 16.30-18.30 часа, на следните дати:
а/. 14.01., 21.01., 28.01., 04.02., 11.02., 18.02., 25.02., 11.03., 18.03., 25.03.; 
б/. 01.04, 15.04., 22.04., 29.04., 13.05., 20.05., 27.05., 03.06., 10.06., 17.06.

Изпитни дати и място:
Всеки вторник, сряда и петък, Fulbright Bulgaria, на адрес: София 1000, ул. "Алабин" № 16-20, ет. 6, стая 603.

II. SAT
1. интензивен курс, 5 седмици: събота, 15.00-18.00 часа, на следните дати:
а/. 13.01., 20.01., 27.01., 03.02., 10.02.;
б/. 17.02., 24.02., 10.03., 17.03., 24.03.;
б/. 31.03., 14.04., 21.04., 28.04., 01.05. (вторник);
г/. 05.05., 12.05., 19.05., 24.05. (четвъртък), 26.05.;
2. редовен курс, 7 седмици: неделя, 09.00-11.00 часа, на следните дати:
а/. 14.01., 21.01., 28.01., 04.02., 11.02., 18.02., 25.02.;
б/. 11.03., 18.03., 25.03., 01.04, 15.04., 22.04., 29.04;
в/. 01.05. (вторник), 06.05., 13.05., 20.05., 24.05. (четвъртък), 26.05. (събота), 27.05.

Изпитни дати и място:
10 март, 5 май, 2 юни, Първа английска езикова гимназия, на адрес: София 1000, бул. "Дондуков" № 60.

 
Индивидуалната подготовка за кандидатстване в колеж или университет се провежда в удобно за ученика и преподавателя време, което се уточнява допълнително.
Включва следните активности:
a. Editing of content, structure and formatting of:
i. Resume
ii. Responses to essay questions for college and graduate school admission
b. Identifying colleges/graduates schools based on:
i. Financial aid need of the student
ii. Specific academic/sports interests of the student
c. Assisting communication with colleges/graduate schools
i. Writing and responding to emails/inquiries
ii. Communicating with alumni of the academic institution

Продължителност: 6 седмици (при необходимост може да бъде удължена в зависимост от нуждите на ученика).
Едно занимание е с времетраене от 90 минути. Цената на всяко занинание е 45 лева и цялата сума от 270 лв. се заплаща предварително (за целия период на индивидуална подготовка).

За повече информация и записване: 0888 222863.