Новини

2018-01-31

XXII Московска олимпиада по математика

Уважаеми родители,

На 11.02.2018 г., неделя, в Детската академия в София и Пловдив ще се проведе XXII Московска олимпиада по математика за учениците от 1. до 4. клас.

За децата от 1. клас състезанието е с продължителност 60 минути, за децата от 2. и 3. клас - 90 минути, а за 4. клас - 120 минути.

Условията на задачите са на български език.

В случай, че някое дете реши задачите по-рано от предвиденото време, то изчаква тихо на мястото си края на състезанието и няма право да излиза от залата или да пречи на останалите участници в олимпиадата.
Децата от всеки клас ще бъдат изпратени от преподавател до вратата на Детската академия след изтичането на предвиденото за съответния клас време за работа.

Всички материали от състезанието - чернови, бланка за нанасяне на отговорите и условията на задачите - се предават на квесторите и не се изнасят.

Таксата за участие е 12 лв.
Краен срок за записване: 09.02.2018 г., 18.00 часа.

Условията на задачите от миналогодишната олимпиада са публикувани тук: http://goo.gl/Tde4Pk.


Уважаеми родители,

Умоляваме Ви да обърнете внимание на децата си за следното:
1. в бланката за отговори е необходимо да пишат четливо С ХИМИКАЛКА, тъй като бланките се сканират и се изпращат в Москва;
2. при необходимост се изпращат и всички останали материали (чернови, листовете с условия);
3. при по-малките деца - моля да се убедите, че детето може да напише правилно и четливо ТРИТЕ си имена, без да използва кратки или галени форми на името си;
4. влизането с мобилни телефони и часовници MyKi в залите НЕ Е разрешено - моля да вземете телефона/часовника на детето си у Вас;

За участниците от град София:

Олимпиадата ще се проведе на 11.02.2018 г. от 8.30 до 10.30 часа в сградата на Детската академия на адрес: София, кв. Лозенец, ул. "Хенрих Ибсен" 3-9, партер.

За участие е необходимо да се попълни и изпрати регистрационната форма: http://goo.gl/bE3Dje.
След изпращане на регистрационната форма, на екрана Ви се изписва потвърждение на заявката.
Заплащането на таксата за участие се извършва на място, непосредствено преди началото на олимпиадата.

Всички участници в олимпиадата трябва да бъдат в сградата на Детската академия на адрес: София, кв. Лозенец, ул. "Хенрих Ибсен" 3-9, партер, в 8.00-8.10 часа. Необходимо е да носят химикалки, молив, гума и чертожни инструменти.
След 8.20 часа няма да бъде възможно влизането за участие в олимпиадата.


За участниците от град Пловдив:

Олимпиадата ще се проведе на 11.02.2018 г. от 14.30 до 16.30 часа в сградата на Образователен център АВИГЕЯ на адрес ул. "Сан Стефано" № 57. Лице за контакт: г-жа Татяна Желязкова, тел. 0887527591.

За участие е необходимо предварително записване на място, в Образователен център АВИГЕЯ, като се попълнят трите имена на детето; клас; име и фамилия на родителя; мобилен телефон за контакт с родителя.

Таксата за участие се заплаща на място, на г-жа Желязкова, при записването. При неявяване на ученика на състезанието, таксата не подлежи на възстановяване.

Всички участници трябва да бъдат в Образователен център АВИГЕЯ в 14.10-14.15 часа. Необходимо е да носят химикалки, молив, гума и чертожни инструменти.
След 14.20 часа няма да бъде възможно влизането за участие в олимпиадата.