Новини

2018-02-09

Провеждане на Московската олимпиада по математика

Уважаеми родители,

На 11.02.2018 г., неделя, от 10.00 до 12.00 часа, в ЦПЛР - Детски комплекс -  гр. Сливен, ул. "Петко Славейков" № 8 /в центъра на града, близо до Стария бряст/ ще се проведе XXII Московска олимпиада по математика за учениците от 1. до 4. клас.
Лице за контакт: г-жа Венета Кирова, тел. 0887222164.

За децата от 1. клас състезанието е с продължителност 60 минути, за децата от 2. и 3. клас - 90 минути, а за 4. клас - 120 минути.

Условията на задачите са на български език.

В случай, че някое дете реши задачите по-рано от предвиденото време, то изчаква тихо на мястото си края на състезанието и няма право да излиза от залата или да пречи на останалите участници в олимпиадата.
Децата от всеки клас ще бъдат изпратени от преподавател до вратата на Детския комплекс след изтичането на предвиденото за съответния клас време за работа.

Всички материали от състезанието - чернови, бланка за нанасяне на отговорите и условията на задачите - се предават на квесторите и не се изнасят.

За участие е необходимо предварително записване на посочения телефон.
Таксата за участие е 12 лв. и се заплаща на място, непосредствено преди началото на олимпиадата.
Краен срок за записване: 10.02.2018 г., 18.00 часа.

Условията на задачите от миналогодишната олимпиада са публикувани тук: http://goo.gl/Tde4Pk.


Уважаеми родители,

Умоляваме Ви да обърнете внимание на децата си за следното:
1. в бланката за отговори е необходимо да пишат четливо С ХИМИКАЛКА, тъй като бланките се сканират и се изпращат в Москва;
2. при необходимост се изпращат и всички останали материали (чернови, листовете с условия);
3. при по-малките деца - моля да се убедите, че детето може да напише правилно и четливо ТРИТЕ си имена, без да използва кратки или галени форми на името си;
4. влизането с мобилни телефони и часовници MyKi в залите НЕ Е разрешено - моля да вземете телефона/часовника на детето си у Вас.

Всички участници в олимпиадата трябва да бъдат в сградата на ЦПЛР - Детски комплекс -  гр. Сливен, ул. "Петко Славейков" № 8 в 9.30-9.40 часа. Необходимо е да носят химикалки, молив, гума и чертожни инструменти.
След 9.50 часа няма да бъде възможно влизането за участие в олимпиадата.