Новини

2018-02-12

Покана за участие в детско авторско състезание

Уважаеми родители,

На 10.03.2018 г., събота, и на 18.03.2018 г., неделя, от 9.00 до 10.00 часа, в Детската академия в гр. София и на 18.03.2018 г., неделя, от 14.30 до 15.30 часа в Образователен център АВИГЕЯ в гр. Пловдив ще се проведе Първото детско авторско състезание по математика за ученици от 1. до 7. клас.

Регламент:
1. Състезанието е съставено само от авторски задачи на децата.
2. Журито на състезанието няма право да съставя задачи, но ще гарантира за верността на задачите.
3. Всяко дете на възраст от 1. до 7. клас включително може да бъде автор на задачи.
4. В състезанието могат да участват всички деца, независимо дали са автори на задачи или не.
5. В срок до 04.03.2018 г. включително всеки автор на задачи изпраща на ел. поща на Детската академия office@childrens-academy-bg.com ЕДНА или ДВЕ свои авторски задачи, които са създадени за целите на настоящото състезание, не са публикувани никъде другаде и не са били изпращани за друго състезание.
6. Всеки автор съставя задачите за своите връстници. Задачите не могат да бъдат съставяни за по-малки деца.
7. Няма ограничения във вида на задачите - могат да бъдат от областта на аритметиката, алгебрата, геометрията, комбинаториката, логиката и т. н. Могат да бъдат за време или за разписване.
8. Автор, изпратил задача (задачи), останала(и) нерешена(и), получава правото да състави цяло състезание от 10-15 задачи (по своя преценка) за своите връстници. Тези състезания ще се проведат през месеците октомври-ноември 2018 г.
9. Победителите в състезанието ще получат грамоти и медали.
10. Всички задачи носят еднакъв брой точки.
11. В класирането не участват точките, получени при решаването на собствените задачи.

За участие в състезанието е необходимо предварително записване чрез попълването на регистрационната форма: http://goo.gl/99W7Lu.
Необходимо е всички участници в състезанието (независимо дали са автори или само състезатели и дали ще участват в състезанието в София или в Пловдив) да попълнят и изпратят посочената регистрационна форма.
КРАЕН СРОК за попълване на регистрационната форма и за изпращане на задачите: 04.03.2018 г., 18.00 часа.

Авторите на задачи не заплащат такса за участие в състезанието.
За всички други участници таксата за участие е 10 лв., която се заплаща на място, непосредствено преди началото на състезанието.

Всички участници в състезанието трябва да бъдат в сградата на Детската академия на адрес: София, ул. "Хенрих Ибсен" 3-9 или на Образователен център АВИГЕЯ на адрес: гр. Пловдив, ул. "Сан Стефано" № 57 тридесет минути преди началото на състезанието.