Новини

2018-03-01

Пролетен кръг на турнира "Математика без граници"

Уважаеми родители,

На 24 и 25 март 2018 г. в Детската академия в гр. София и гр. Пловдив ще се проведе пролетният кръг на международния математически турнир "Математика без граници" за учениците от 1. до 12. клас.

Продължителността на състезанието е 60 минути за всички възрастови групи. Всички ученици решават 20 задачи. Отговорите на задачите се записват на специално предвиден "Лист за отговори", който се оценява. Условията на задачите, както и черновите, се събират, но не се проверяват. Върху "Листа за отговори" се пише САМО с обикновена СИНЯ химикалка. Това  важи и за децата от 1. клас.

Таксата за участие в турнира е 12 лева. 

Моля да обърнете внимание на следната важна информация:
1. Резултатите от всяко състезание, провеждано в или организирано от Детската академия, се публикуват с имената на децата на сайта на Детската академия; в случай, че не желаете резултатът на Вашето дете да бъде публикуван, не го записвайте за участие.
2. В случай, че през тази учебна година детето Ви е било записано за участие в което и да е състезание в Детската академия чрез подаването на регистрационна форма и след това не се е явило, Ви напомняме, че дължите неустойка в размер на 50 % от таксата за участие в съответното състезание.
3. Моля да имате предвид, че Ръководството на Детската академия няма задължение лично да Ви уведомява за наличието на финансови задължения, но при установяването на неплатена дължима сума, резултатът на детето Ви от участие в което и да е следващо състезание няма да бъде публикуван, докато не бъде заплатена дължимата неустойка.
4. При наличието на финансови задължения от Ваша страна, Ръководството на Детската академия може да прекрати участието на детето Ви в състезания, организирани от или провеждани в Детската академия, както и да предприеме законоустановените действия за събиране на дължимите суми.


ЗА ГРАД СОФИЯ:
Турнирът ще се проведе в два последователни дни, при следния график:
1. на 24.03.2018 г., събота, от 8.30 до 9.30 часа, от 15.00 до 16.00 часа и от 16.30 до 17.30 часа;
2. на 25.03.2018 г., неделя, от 8.30 до 9.30 часа, от 15.00 до 16.00 часа и от 16.30 до 17.30 часа.

За участие в турнира е необходимо предварително записване ЧРЕЗ ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСАТА ЗА УЧАСТИЕ НА МЯСТО, в офиса на Детската академия, на адрес: София, кв. Лозенец, ул. "Хенрих Ибсен" 3-9, партер, при следния график:
1. 06.03.2018 г., вторник, между 18.00 и 19.30 часа;
2. 10.03.2018 г., събота, между 14.00 и 16.00 часа;
3. 11.03.2018 г., неделя, между 11.30 и 13.30 часа;
4. 17.03.2018 г., събота, между 14.00 и 16.00 часа.

17.03.2018 г., 16.00 часа е и крайният срок за записване за участие в състезанието.

При заплащане на таксата родителят уточнява в кой ден и час детето му ще се яви на състезанието. Промяна на избраната група няма да бъде възможна.

Листът за отговори се получава при заплащането на таксата и с този лист ще се осъществява влизането за участие в състезанието. В листа за отговори се попълват имената на детето, изписани на латиница, както и класа, в който учи детето. Името на училището не се попълва.

При неявяване на детето на състезанието таксата не се възстановява.

Резултатите от състезанието ще бъдат публикувани на сайта на Детската академия, в секция "Новини", след 02.04.2018 г.

Всички участници в състезанието трябва да бъдат в сградата на Детската академия на адрес: София 1407, кв. "Лозенец", ул. "Хенрих Ибсен" № 3-9, партер, 15 минути преди съответния начален час на турнира и да носят ОБИКНОВЕНИ СИНИ ХИМИКАЛКИ.

ЗА ГРАД ПЛОВДИВ:

Пролетният кръг на турнира в гр. Пловдив ще се проведе в няколко отделни групи на 25.03.2018 г, неделя. 

За участие в турнира е необходимо предварително записване на място, в Образователен център АВИГЕЯ, на адрес: гр. Пловдив, ул. "Сан Стефано" № 57. Лице за контакт: г-жа Татяна Желязкова, тел. 0887527591.

При записване е необходимо да се попълнят трите имена на детето на кирилица и латиница; класа, в който учи детето през настоящата учебна година; фамилия на родителя; мобилен телефон за контакт с родителя.

Таксата за участие в турнира се заплаща на място, на г-жа Желязкова, при записването за състезанието. При неявяване на детето на състезанието, таксата не подлежи на възстановяване.

Краен срок за записване: 22.03.2018 г., 18.00 часа.

Резултатите от състезанието ще бъдат публикувани на сайта на Детската академия, в секция "Новини", след 02.04.2018 г.

Всички участници в състезанието трябва да бъдат в сградата на Център Авигея на адрес: гр. Пловдив, ул. "Сан Стефано" № 57, 15 минути преди съответния начален час на турнира и да носят ОБИКНОВЕНИ СИНИ ХИМИКАЛКИ.