Новини

2018-05-23

Специализирана подготовка за участие във финала на турнира "Математика без граници"

Уважаеми родители,

На 02.06.2018 г., събота, в Детската академия в гр. София, ще организираме специализирана подготовка за децата от 1. и 2. клас, които ще участват във финала на турнира "Математика без граници" в Несебър.

Подготовката има за цел да запознае децата със спецификата на формàта на индивидуалния и отборния финал на състезанието и да им даде възможност да "изрепетират" работата в отбор.

Децата, които ще участват в лагер-школата през месец юни, не е необходимо да идват на подготовката, тъй като по време на школата ще отделим специално внимание на финала в Несебър.

Специализираната подготовка ще протече при следния график:
1. за децата от 1. клас: от 15.00 до 16.30 часа;
2. за децата от 2. клас: от 16.30 до 18.00 часа.

Таксата за участие в подготовката е 10 лева и се заплаща на място, непосредствено преди заниманието.

За участие е необходимо предварително записване на тел. 0888 222863.