Новини

2018-06-01

За участниците във финала на турнира "Математика без граници"

Уважаеми родители,

Във връзка с провеждане на финала на турнира "Математика без граници" в Несебър е необходимо всеки родител да подпише Декларация за съгласие за обработване на личните данни.

Декларацията НЕ МОЖЕ да бъде сканирана, поради което е необходимо да дойдете и да я подпишете на място, в офиса на Детската академия в гр. София или гр. Пловдив.

За гр. София:
Заповядайте в следните дни и часови интервали:
1. събота, 02.06., между 10.00 и 12.00 часа;
2. неделя, 03.06., между 10.00 и 12.00 часа;
3. вторник, 05.06., между 17.30 и 19.00 часа.

За гр. Пловдив:
Моля да позвъните на г-жа Желязкова, на тел. 0887 527 591, за по-подробна информация.