Новини

2018-10-05

Нова група по математика за ученици от 5. клас в София

Уважаеми родители,

На 13.10.2018 г. започват заниманията за новата група по математика за ученици от 5. клас с преподавател гл. ас. д-р Лъчезар Томов.

Заниманията са насочени към децата, които искат да задълбочат своите познания по математика и да развиват уменията си за логическо мислене.

Заниманията се провеждат веднъж седмично, в събота, от 15.00 до 17.00 часа.

Групата се състои от 10 деца.

Таксата за участие се заплаща еднократно, по банков път, (Банкови сметки) предварително, за всеки отделен модул, и при отсъствия не подлежи на възстановяване.

Размерът на таксата за първия модул е както следва:
1. при плащане до 13 октомври 2018 г. включително: 350 лева;
2. при плащане до 20 октомври 2018 г. включително: 385 лв.
3. при плащане след 20 октомври 2018 г.: 420 лева.

Размерът на таксата за втория модул е както следва:
1. при плащане до 31 декември 2019 г. включително: 450 лева;
2. при плащане до 31 януари 2019 г. включително: 495 лева;
3. при плащане след 31 януари 2019 г.: 540 лева.

При участие на две или три деца от едно семейство, второто дете ползва 50 %, а третото - 75 % отстъпка от размера на таксата.

Заплащането на таксата гарантира мястото на детето в групата.

За информация и записване: 0888222863.