Новини

2014-01-06

ГРАФИК на заниманията на ШКОЛАТА ПО МАТЕМАТИКА ЗА ТАЛАНТЛИВИ ДЕЦА

Уважаеми родители,
Първите групи, които ще започнат занимания на 12.01.2014 г. (неделя), са за децата от първи и втори клас.
Заниманията ще се провеждат както следва:
1. група за първи клас - неделя, 12.00 - 14.00 часа;
2. група за първи клас - неделя, 14.00-16.00 часа;
3. група за втори клас - неделя, 16.00 - 18.00 часа.

На 19.01. 2014 г. от 10.30 до 12.00 часа ще се проведе първото занимание за шестгодишните деца.


За всички останали групи ще Ви уведомим допълнително, след окончателното уточняване на графика за всяка отделна група. Заниманията за всяка отделна група ще започват веднага след сформирането й, без да е необходимо изчакването на крайния срок за записване.