Новини

2014-01-14

За децата от 2 клас


Вторият кръг на турнира „Математика без граници" ще се проведе на
26.01.2014 г., неделя, от 16.00 до 17.00 часа в Школата, на адрес: София
1606, ул. Бузлуджа 19, ет. 2.

В състезанието
могат да участват и децата, които не са участвали в първия кръг, тъй
като за допускане до финала се вземат предвид резултатите от два от
трите предварителни кръга на турнира.

Повече информация за турнира може да намерите на следната страница:
http://mathematicalmail.com/category.php?id=50