Новини

2014-01-15

Международен турнир "Математика без граници"

Детската академия ще организира провеждането на Втория кръг на турнира „Математика без граници" за всички деца от 2. до 8. клас, в чиито училища състезанието няма да се организира.

В турнира могат да участват и ученици, които не са участвали в първия кръг, тъй като за допускане до финала се вземат предвид резултатите от два от трите предварителни кръга на турнира.

Състезанието се провежда в периода от 25. до 31.01.2014 г.


Заплащането за участието е 4 лева за всеки участник за всеки един от
първите три кръга. Таксата за участие се използва за: съставянето на
задачите, превода им на руски и английски език, сертификат за всеки
участник и медали за победителите, пощенски разходи за изпращането им и
за поддържане на електронната страница на турнира.

За информация и записване: 02 9651083; 0899 757009; 0888 222863; 0876 929249.

Регламентът на турнира може да намерите на следната страница:
http://www.mathematicalmail.com/category.php?id=25