Новини

2018-03-16

Резултати от Московската олимпиада


Резултати на учениците от 1. клас
Максимален брой точки: 50
Имената на победителите са публикувани и в официалния сайт на олимпиадата.
Резултати на учениците от 1. клас (PDF, 92.23 KB)

Резултати на учениците от 2. клас
Максимален брой точки: 58
Имената на победителите са публикувани и в официалния сайт на олимпиадата.
Резултати на учениците от 2. клас (PDF, 83.18 KB)

Резултати на учениците от 3. клас
Максимален брой точки: 58
Имената на победителите са публикувани и в официалния сайт на олимпиадата.
Резултати на учениците от 3. клас (PDF, 86.47 KB)

Резултати на учениците от 4. клас
Максимален брой точки: 60
Имената на носителите на I и III диплом са публикувани в официалния сайт на олимпиадата.
Резултати на учениците от 4. клас (PDF, 82.86 KB)