Новини

2018-10-29

Квалификационен кръг за участие в Тайландската международна олимпиада по математика - TIMO 2019

Уважаеми родители,

На 10 ноември 2018 г., събота, в Детската академия в град София ще се проведе българската квалификация за Тайландската международна олимпиада по математика - TIMO 2019.


Участници в TIMO:  деца от предучилищна група и ученици от 1. до 12. клас (учениците от 10., 11. и 12. клас се състезават в една група).
Работни езици: до 6. клас - български език, 7.-12. клас - английски език.
Времетраене: 90 минути.
Брой задачи: 25.
Вноска за правоучастие за всеки участник: 50 лева.

Резултатите от квалификационния кръг на TIMO ще бъдат обявени в края на месец декември  2018.
Квотата за участие на България във финала ще бъде обявена в началото на месец януари 2019 г.

За участие в състезанието е необходимо предварително записване на място, в сградата на Детската академия, на адрес: гр. София, ул. „Хенрих Ибсен“ № 3, в следните дни и часови интервали:
1. 31 октомври, сряда, от 15 до 19 часа;
2. 7 ноември, сряда, от 18 до 20 часа.

При записването се попълват заявка за участие в квалификацията (по образец), декларация за обработване на личните данни и се заплаща таксата за правоучастие.

Началният час на състезанието за всеки клас се уточнява на място, при записването.

При неявяване на участник в състезанието такса правоучастие не може да бъде възстановена.

За участниците, които НЕ са от София:
1. Моля, в срок до 05.11.2018 г., 18.00 часа, изпратете заявка за участие в квалификацията на електронна поща office@childrens-academy-bg.com със следната информация: трите имена на участника, клас, училище, град, изписани на ЛАТИНИЦА, име и фамилия на родител (на български език) и телефон за контакт.
2. В същия срок моля да преведете сумата за такса провоучастие на предпочитана от Вас сметка от посочените на страницата Банкови сметки. Основание за превода: име и фамилия на детето, TIMO 2019.
3. На 07.11. следобяд, в интервала 14.00-18.00 часа, моля, да позвъните на тел. 0888 222863, за да Ви потвърдим, че сме получили заявката и банковия превод и да Ви уведомим за началния час на състезанието.

ВАЖНО:
Относно организирането на участието във финала в Пукет, Тайланд (5 – 9 април, 2019 г.):
Задължително всеки участник във финала в Тайланд се придружава от  родител. 
За участие във финала се използва единствено организираното от Тайланд настаняване в хотел, както и цялостна организация по време на престоя в Тайланд - екскурзии, трансфери от летището и обратно, до мястото на провеждането
на състезанието.
Българският организатор не поема ангажимента за организиране на друг начин за участие във финала.
Времетраене на финала: 120 минути.
Брой задачи: 30.
Работни езици на TIMO 2019: български (1.-6. клас) и английски (7.-12. клас).

Забележка:
Организаторите от България НЕ издават служебни бележки и НЕ оформят служебна кореспонденция до училища, кметове на общини и други български институции във връзка с участието в SASMO, SIMOC, AIMO, TIMO, НКМО и други международни олимпиади и състезания.

За допълнителна информация: 0888 222863.

Указания към участниците в квалификационния кръг:

Instructions to Contestants:
Инструкции към участниците:
 
1. Each contestant should have ONE Question-Answer Book which CANNOT be taken away.
Всеки участник разполага с един тест и лист за отговори, които не трябва да изнася от залата.
2. There are 5 exam areas and 5 questions in each exam area. There are a total of 25 questions in this Question-Answer Book. Each carries 4 marks. Total score is 100 marks. No points are deducted for incorrect answers.
Тестът съдържа по 5 задачи от 5 области – общо 25 задачи. Всяка вярно решена задача носи по 4 точки – общо 100 точки. Не се отнемат точки за грешен отговор.
3. All answers should be written on ANSWER SHEET.
Отговорите трябва да попълните в листа за отговори.
4. NO calculators can be used during the contest.
Не е позволено използването на калкулатори по време на състезанието.
5. All figures in the paper are not necessarily drawn to scale.
 Всички чертежи в теста са ориентировъчни.
6. This Question-Answer Book will be collected at the end of the contest.
След като приключите работа предайте теста и листа за отговори на квестора.

THIS Question-Answer Book CANNOT BE TAKEN AWAY.
DO NOT turn over this Question-Answer Book without approval of the examiner.
Otherwise, contestant may be DISQUALIFIED.

НЕ ИЗНАСЯЙТЕ теста от състезателната зала.
НЕ ОТВАРЯЙТЕ теста преди квесторът да е дал разрешение.
В противен случай можете да бъдете ДИСКВАЛИФИЦИРАНИ.
След като приключите работа предайте теста и листа за отговори на квестора.